Downhill Swim 24

Ainutlaatuinen liikunnallinen elämys Kuusamossa!

12 tai 24 km uintia

Avovesiuintitapahtuma, jossa edetään 24 kilometriä Oulankajoella. Osallistujat ilmoittautuvat ja etenevät tapahtumassa pareittain. 24 kilometrin matka sisältää lyhyitä siirtymiä, joissa liikutaan jalan.

Pitkä matka: 24 km
Lyhyt matka: 12 km

Osallistujamäärät

Pitkälle matkalle mukaan mahtuu 100 paria, lyhyelle matkalle mukaan mahtuu 80 paria.

Osallistumismaksut

12 km: 369 euroa / pari
24 km: 479 euroa / pari

Tapahtuman aikataulu

Downhill Swim 2023 uidaan 22.7.2023

Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Säännöt

§ 1. Osallistumiseen liittyvät vaatimukset
Osallistuaksesi Downhill Swim -tapahtumaan sinun tulee olla uimataitoinen ja täyttänyt 18 vuotta. Nuorempien osallistuminen tapahtumaan on mahdollista huoltajien kirjallisella suostumuksella ja tuomariston päätöksellä.

Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksuja ei palauteta.

Mikäli tapahtuma joudutaan järjestäjän puolesta peruuttamaan, voi osallistumisen siirtää seuraavalle vuodelle. Jos joukkue ei halua siirtoa, osallistumismaksusta palautetaan 75 %.

Ilmoittautuessa on ilmoitettava molemmat joukkueen jäsenet. Joukkueen jäsenien vaihtaminen on sallittua 8.7.2023 asti. Joukkueen tietojen muuttaminen/päivittäminen onnistuu ilmoittautumislinkin kautta. Joukkue huolehtii tietojen päivittämisestä itse.

8.7.2023 jälkeen tapahtuvat muutokset joukkueen tiedoissa tehdään suoraan tapahtumaorganisaatiolle. 8.7.2023 jälkeen muutosmaksu on 30 e / muutos.

§ 2. Uintireitti
Uintireitti kulkee pitkin Oulankajokea. Osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä. Jos osallistuja joutuu poistumaan hetkellisesti reitiltä, on toisen joukkueen jäsenen huolehdittava siitä, että viimeinen turvavene ei pääse ohittamaan joukkuetta.

Uintireitillä on useita huoltopisteitä, jotka kaikki sijaitsevat kuivalla maalla. Pidemmällä matkalla on 5  pakollista tarkastuspistettä huoltojen yhteydessä. Lyhyemmällä matkalla pakollisia tarkastuspisteitä on 4. Osallistujien on käytävä kaikilla huolto/tarkastuspisteillä. Kaikilla huoltopisteillä on ensiapuvalmius, samoin kaikissa huoltoveneissä. 

§ 3. Varusteet
Uimareiden pitää kantaa mukanaan kaikki uinnissa käytettävät varusteet lähdöstä maaliin. Kaikki varusteet, mukaan lukien eväät ja vastaavat, tulee merkitä osallistujan nimellä tai joukkueen nimellä.

Jokaiselle parille pakolliset varusteet:
• Vähintään yksi ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa.
• Olosuhteisiin soveltuva märkäpuku sekä neopreenitossut /muut jalkoja suojaavat tossut tai kengät.
• Vedenlämpötilan ollessa alle 14 astetta, voi kilpailun tuomaristo määrätä käytettäväksi neopreenihuppua ja neopreenihanskoja.
• Yksi pilli jokaisella osallistujalla, 1 avaruushuopa/joukkue ja vähintään yksi toimiva matkapuhelin/pari.
• Parilla on oltava vähintään yksi kirkkaanvärinen uintipoiju, joka on kiinnitetty narulla uimariin.
• Osallistujien on käytettävä koko suorituksen ajan järjestäjältä saatua uimahattua. Uimahatun alle saa pukea toisen uimahatun/neopreenihupun tms.

Suositeltavat varusteet:

• Neopreenihattu (jos vesi on kylmää)
• Swimrun-köysi

Kielletyt varusteet:

• Snorkkelit
• Räpylät
• Lättärit
• Pullarit

§ 4. Ajanotto
Aikaa mitataan lähdöstä maaliviivalle, joukkueen pitää ohittaa kaikki tarkastuspisteet ja maaliviiva yhdessä.

Reitillä on useita tarkastuspisteitä, jotka joukkueen pitää ohittaa enimmäisajan kuluessa voidakseen jatkaa tapahtumassa. Tiedot enimmäisajoista annetaan viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä.

§ 5. Osallistujien vastuut
Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, luontoa, tapahtumaorganisaatiota, katsojia ja tapahtuma-alueella liikkuvia ja asuvia ihmisiä. Kaikilta osallistujilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa tai pyydettäessä muita kilpailijoita tai tapahtumaorganisaatiota.

Osallistujat saavat harjoitella reitillä ja tutustua siihen ennen tapahtumaa, mutta heidän tulee kunnioittaa alueen asukkaita ja luontoa. Osallistujien tulee tiedostaa, että tapahtuma järjestetään kansallispuiston alueella ja alueella noudatetaan kansallispuiston järjestyssääntöjä, rajoituksia ja määräyksiä.

Osallistuminen tapahtumaan tapahtuu omalla vastuulla, tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista. Joukkueilla on velvollisuus auttaa muita joukkueita, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua. Joukkueen, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä kilpailuorganisaatiolle mahdollisimman pian. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon, säännön rikkominen johtaa hylkäykseen.

§ 6. Säännöt
Tapahtuman tuomaristoon kuuluu tapahtuman johtaja ja vähintään kaksi järjestävän organisaation jäsentä. Tuomaristo tekee päätökset reitin muutoksista, ajankohdan siirtämisestä ja sääntömuutoksista. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön tapahtumasta hylkääminen. Vaikka tapahtumassa otetaan aikaa, on tapahtuman luonne enemmän elämyksellinen kuin kilpailullinen, joten hylkäämiseen liittyvät tilanteet voivat olla mm. roskaaminen ja luonnon turmeleminen.

Avun vastaanottaminen tapahtumaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta on kiellettyä muualla kuin virallisilla huoltopisteillä. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa avun vastaanottaminen on sallittua.

§ 7. Turvallisuus
Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä riskinarviointi ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi, sekä kilpailijoiden että henkilökunnan osalta. Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja riittävä määrä turvallisuusvarusteita. Joukkueen tulee pysyä yhdessä lähdöstä maaliin, eikä joukkueen jäsenten keskinäinen etäisyys missään vaiheessa tapahtumaa saa ylittää kymmentä metriä. Jos esim. toinen joukkueen jäsen joutuu yllättävään tilanteeseen, on toisen jäsenen varmistettava, ettei viimeinen huoltovene pääse ohittamaan joukkuetta. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää joukkuetta jatkamasta tapahtumassa, mikäli joukkue on tuomariston, ensiapuhenkilöstön tai muun organisaation jäsenten mielestä liian väsynyt tai fyysisesti sellaisessa kunnossa, että kilpailun jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin. Jos joukkue joutuu keskeyttämään tapahtuman, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle organisaation jäsenelle.

Tapahtumapäivä on lauantai 22.7.2023. Tapahtuman varapäivät ovat perjantai 21.7.2023 ja sunnuntai 23.7.2023. Järjestäjä voi sääolosuhteista johtuen muuttaa tapahtumapäivää, mikäli todetaan, että olosuhteet eivät mahdollista uinnin turvallista toteuttamista.

§ 8. Kuvaus, kuvaoikeudet ja mediaoikeudet
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeudet tapahtumasta kuvattuun kuva- ja videomateriaaliin. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö on kielletty. Osallistujat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta tapahtuman markkinointi- ja mediamateriaaleissa sekä tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat voivat käyttää tapahtumasta kuvattua materiaalia omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissa veloituksetta.

§ 9. Sääntöjen hyväksyminen
Tapahtumaan osallistumalla jokainen joukkueen jäsen hyväksyy kilpailun säännöt kokonaisuudessaan.